Na podstawie Zarządzenia nr 249/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta Puck dni wolnych od pracy i ustalenia terminów ich odpracowania, informujemy, że dnia

2 listopada 2018 r.
Urząd Miasta w Pucku będzie nieczynny


URZĄD STANU CYWILNEGO W DNIU 02.11.2018 R.
CZYNNY BĘDZIE W GODZINACH
OD 8.00 DO 13.00