Na podstawie Zarządzenia nr 33/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta Puck dni wolnych od pracy i ustalenia terminów ich odpracowania, informujemy, że w dniu

2 maja 2017 r.
Urząd Miasta w Pucku będzie nieczynny