Na podstawie Zarządzenia nr 249/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 grudnia 2017 r.  w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta Puck dni wolnych od pracy i ustalenia terminów ich odpracowania, informujemy, że dnia

2 maja 2018 r.  
Urząd Miasta w Pucku będzie nieczynny