Zmieniły się przepisy dotyczące opłat za pobyt dziecka 6-letniego w przedszkolu publicznym.

Od 1.01.2017 r. zniesiono możliwość pobierania opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach nie muszą płacić za ich pobyt. W Mieście Puck dotyczy to dzieci przyjętych do przedszkoli niepublicznych w ramach prowadzonej przez Urząd Miasta w Pucku rekrutacji 6-latków objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Puck Pani Hanna Pruchniewska skierowała do przedszkoli, w których są 6-latki rekrutowane przez urząd z prośbą o:

– poinformowanie rodziców dzieci 6- letnich uczęszczających do przedszkola o zniesieniu opłat za przebywanie dziecka powyżej 5 godzin w placówce ;

– nie pobieranie opłat od 1 stycznia 2017 r. za przebywanie w/w dzieci w przedszkolu.