Mieszkańcy Miasta Puck informujemy, że wprowadzamy dodatkowy terminy odbioru bioodpadów w terminach: 11 luty i 10 marzec.

Zaktualizowany harmonogram na stronie internetowej Miasta Puck w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi.

Harmonogram wersja PDF – pobierz tutaj