Przedstawiamy Państwu Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 r. – tutaj