Wręczenie aktów awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz dyplomów gratulacyjnych nauczycielom dyplomowanym miało miejsce w Urzędzie Miasta w PUCKU, podczas sesji Rady Miasta w dniu 29 sierpnia 2019 r.

W roku szkolnym 2018/2019 stopień nauczyciela mianowanego zdobyły cztery nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego: p. Karolina Renusz, p. Agnieszka Jeka, p. Ewelina Albertin i p. Małgorzata Wendt oraz jedna nauczycielka Przedszkola Samorządowego – p. Justyna Kirkowska. Akt nadania stopnia awansu zawodowego wręczyła Pani Burmistrz z dyrektorami placówek p. Barbarą Baranowską i p. Zdzisławem Pruchniewskim. Ślubowanie przeprowadził Przewodniczący Miasta Puck – p. Piotr Kozakiewicz.

Podczas sesji wręczono również listy gratulacyjne nauczycielom, którzy w minionym roku szkolnym zdobyli stopień nauczyciel dyplomowanego; gratulacje otrzymały: p. Magdalena Kopeć, p. Agnieszka Konopka i p. Anna Janke.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.