W dniu 19 grudnia 2017 r. pracownicy Urzędu Miasta Puck oraz Janusz Klimczuk Dyrektor MOKSiR-u dokonali odbioru łodzi pontonowo – motorowej dla wyposażenia jednostek ratownictwa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku.

Zakup łodzi został zrealizowany w ramach projektu pt. ”Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nasza jednostka ratownicza wzbogaciła się również o dwa radiotelefony, trzy defibrylatory oraz torbę medyczną pierwszej pomocy. W przyszłym roku planujemy zakup wozu ratowniczego i dwóch stacji meteorologicznych.

Projekt jest realizowany w partnerstwie Gminy Puck, Gminy Miasta Puck, Gminy Władysławowo i Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 394 496,06 zł. Kwota przeznaczona dla Gminy Miasta Puck wynosi 273 817,68 zł.

Zakończenia projektu przewidujemy w lutym 2018 r.