Informujemy, iż od dnia 4 stycznia 2016 r. rozpoczął działalność punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, który znajduje się w budynku przy ul. Stary Rynek 2 (wejście od tyłu). Punkt czynny jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00. Porad udziela radca prawny Anna Lidzbarska.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zakłada, że nieodpłatną pomoc prawną otrzymają:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie stanowiła zadanie z zakresu administracji rządowej, co zapewni jednolite standardy jej udzielania, a także umożliwi sprawowanie nadzoru nad jej wykonywaniem oraz zapewni stałe źródło finansowania. Zadanie to będzie finansowane z budżetu państwa.

Więcej szczegółów na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Pomoc Prawna