W § 2 ust. 1 uchwały dotyczącej strefy płatnego parkowania (parkingi w pasie drogowym) wprowadzono istotną zmianę likwidując całkowicie płatne soboty. Strefa płatnego parkowania obowiązuje w pasie drogowym i dotyczy ulic:

1.

Plac Obrońców Wybrzeża

2.

Ul. Wałowa

3.

Ul. Sambora (parking przed Biblioteką Publiczną)

4.

Ul. 1 – go Maja od Al. Lipowej do ul. Sobieskiego

5.

Al. Ceynowy

6.

Al. Lipowa (parking przy Molo Spacerowym)

7.

Ul. AWP – zatoki postojowe od ronda im. Macieja Płażyńskiego do Wałowej

8.

Ul. E. Orzeszkowej (parking przy Starostwie Powiatowym)

9.

Ul. E. Orzeszkowej ( parking przy Parku)

Prosimy pamiętać, że na terenie Miasta Puck znajdują się trzy parkingi płatne, na których należy dokonywać opłaty za parkowanie również w soboty !

1.

Parking róg ul. 1 -go Maja i Al. Lipowej

2.

Parking przy ul. 1-go Maja do Al. Kościuszki (za budynkiem Sądu Rejonowego, Wydz. Ksiąg Wieczystych)

3.

Parking przy ul. 10 -go Lutego

Na tych parkingach istnieje możliwość wykupienia abonamentu: „abonament dla mieszkańca” w wysokości 60 zł miesięcznie oraz „abonament ogólnodostępny” za kwotę 80 zł miesięcznie.