Powiat Pucki w Partnerstwie z Województwem Pomorskim realizuje „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”.
W ramach realizacji programu zaplanowano zaszczepienie 138 osób kwalifikujących się ze względu na:

– wiek powyżej 65 lat,

– zamieszkanie na terenie powiatu puckiego,

– brak szczepienia przeciwko pneumokokom w przeszłości,

– leczenie z powodu schorzeń układu oddechowego lub innych chorób, które stanowią wskazania do szczepienia.

Pacjenci mogą być kierowani na szczepienia przez lekarzy POZ, bądź zgłaszać się samodzielnie – udostępniając dokumentację potwierdzającą przynależność do grupy ryzyka. W obecnej sytuacji związanej z epidemią najlepiej jeśli pacjenci będą zgłaszać się telefonicznie do rejestracji
NZOZ WŁA-MED  we Władysławowie nr tel. 58 674 01 99.
W sytuacji kiedy pacjenci zgłaszają się samodzielnie muszą przedstawić dokumentację potwierdzającą przynależność do grupy ryzyka.
Grupa ryzyka obejmuje osoby, które chorują m.in. na przewlekłą chorobę serca, przewlekłą chorobę płuc, cukrzycę, przewlekłą chorobę wątroby (w tym z marskością), osoby uzależnione od alkoholu, palące papierosy; osoby z wrodzonymi i nabytymi niedoborami odporności, zakażeniem HIV, przewlekłą chorobą nerek i zespołem nerczycowym, białaczką, chorobą Hodgkina, uogólnioną chorobą nowotworową związaną z leczeniem immunosupresyjnym, w tym przewlekłą steroidoterapią i radioterapią, szpiczakiem mnogim.

Realizatorem Programu są Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1.
Szczepienia w Powiecie Puckim odbywać się będą w NZOZ WŁA-MED, ul. Niepodległości 10, 84-120 Władysławowo, tel. 58 674 01 99.

Wartość realizacji programu na terenie Powiatu Puckiego to 41 400 zł, z czego 50% finansowane jest ze środków Powiatu Puckiego i 50% ze środków Województwa Pomorskiego.
Całkowity koszt realizacji programu w województwie pomorskim to 684 977,08 zł.