Inwestycja ma polegać na budowie boiska sportowego o wymiarach 20 m x 13 m o nawierzchni trawiastej, wyposażonego w osprzęt do piłki nożnej oraz wykonanie ogrodzenia.