TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
1 LUTEGO – 1 MARCA 2016
PROJEKTY INWESTYCYJNE – 200 000 ZŁ (Jeden projekt do 50 000 zł)

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE (SPOŁECZNE) – 30 000 ZŁ (Jeden projekt do 10 000 zł)

Aby wniosek został zaakceptowany konieczne jest poparcie propozycji projektu przez co najmniej 50 mieszkańców miasta Puck, którzy ukończyli do dnia 31.12.2015 r. 16 lat (załącznik nr 1a do Zarządzenia Burmistrza)

HARMONOGRAM

01.02.2016 – 01.03.2016 – składanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego miasta Puck na rok 2016 przez mieszkańców (od 16 roku życia);

02.03.2016 – 04.03.2016 – weryfikacja formalna złożonych projektów (Komisja ds. budżetu obywatelskiego);

07.03.2016 – 14.03.2016 – dokonanie analizy złożonych projektów przez Komisję, odpowiednie referaty i jednostki z wykorzystaniem formularza „Karta analizy projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na rok 2016″; w przypadku niejasności dotyczących opisu projektu Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia; wnioskodawcy przysługuje 3 dni na uzupełnienie projektu;

18.03.2016 – zatwierdzenie wyników analiz przez Burmistrza oraz ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do głosowania przez mieszkańców wraz z ich kosztem szacunkowym;

21.03.2016 – umieszczenie listy projektów do głosowania przez mieszkańców na stronie www.miastopuck.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnienie jej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oraz opublikowanie jej w mediach;

22.03.2016 – 24.04.2016 – promocja zweryfikowanych projektów opublikowanych na liście do głosowania;

25.04.2016 – 15.05.2016 – głosowanie przez mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na rok 2016: drogą elektroniczną oraz w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta przy ul. 1 Maja 13 w godzinach pracy oraz wyjątkowo w dniu 01 maja 2016 w budynku Ratusza Miejskiego;

20.05.2016 – ogłoszenie wyników głosowania przez mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego 2016 na stronie www.miastopuck.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnienie ich w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oraz opublikowanie ich w mediach.

Zarządzenie Burmistrza i formularze są dostępne w formie elektronicznej na stronie www.miastopuck.pl i www.bip.miastopuck.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu oraz w formie drukowanej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta przy ul. 1 Maja 13.

Wypełnione formularze – „Propozycja projektu do budżetu obywatelskiego miasta Puck na rok 2016” można składać w oryginale do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta w terminie od 1 lutego do 01 marca 2016 r.

 

ZaPobierz PDFrządzenie nr 4/2016 z dnia 05 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/3/2015 Rady Miasta Puck z dnia 26 października 2015 r. w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Pucka

 

Pobierz PDFZałącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy – Propozycja projektu do budżetu obywatelskiego miasta Puck na rok 2016 [PDF]

 

WordZałącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy – Propozycja projektu do budżetu obywatelskiego miasta Puck na rok 2016 [DOC]

 

Pobierz PDFZałącznik nr 1a – Lista mieszkańców popierających projekt do budżetu obywatelskiego miasta Puck na rok 2016 zamieszkałych w mieście Puck i mających  ukończone 16 lat do dnia 31.12.2015

 

Pobierz PDFZałącznik nr 1a str. 2

 

Pobierz PDFZałącznik nr 1a str. 3

 

Pobierz PDFZałącznik nr 1a pozostałe strony

 

Pobierz PDFZałącznik nr 2 – karta do głosowania nad projektem w ramach budżetu obywatelskiego miasta Puck na rok 2016 dla mieszkańców miasta Puck, którzy do 31.12.2015 r. ukończyli 16 lat

Pobierz PDFUchwa+éa XIII 3 2015