Zgodnie z zarządzeniem Nr 75/2020  z dnia 23 czerwca 2020r.

BURMISTRZ MIASTA PUCK

Ogłasza nabór kandydatów do Rady Seniorów Miasta Puck w terminie od dnia 29 czerwca 2020 r.  do dnia 09 lipca 2020 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Seniorów powinno zostać dokonane na formularzu zgłoszeniowym.

Druk zgłoszeniowy można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Puck , lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Puck www.miasto.puck.pl

Wypełnione formularze wraz z oświadczeniem kandydata na członka Rady Seniorów Miasta Puck, oraz dokumentem potwierdzającym delegowanie we właściwym trybie przez przedstawicieli organizacji, a w przypadku osób starszych z listą poparcia należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Puck w nieprzekraczającym terminie do dnia 09 lipca 2020r.

Formularz 1

Formularz 2