Podczas obrad VIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck nastąpiło uroczyste wręczenie Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia Pani Hannie Pruchniewskiej Burmistrzowi Miasta Puck. Odznaczenia dokonał Pan Tadeusz Cyra  członek Prezydium Rady Krajowej Honorowych Dawców Krwi , w obecności Pani Lucyny Roeske Prezesa Zarządu Rejonowego Honorowych Dawców Krwi w Pucku. W/w podziękowali  Pani Burmistrz za wspieranie  działalności Klubów Honorowych Dawców Krwi działających na terenie Powiatu Puckiego i miasta Puck.