Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część środków finansowych. Teraz jest właśnie ten moment, że każdy mieszkaniec Pucka może oddać swój głos na jeden z dziesięciu zakwalifikowanych projektów.

Tegoroczne głosowanie będzie trwało od 13 do 27 września. Zagłosować można na dwa sposoby:

  • elektronicznie:

poprzez aplikację na stronie internetowej miasta Puck pod adresem http://budzetobywatelski.miastopuck.pl/

  • osobiście w formie papierowej:

– w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta (pokój nr 2) w godzinach pracy urzędu

– w Puckim Klubie Seniora, ul. Pokoju 5, w dni robocze od  godz. g. 12.00 do 15.00

– w Puckim Centrum Wsparcia, ul. Pokoju 8, w dni robocze od godz. 15.00 do 19.00

Poniżej znajduje się lista i krótki opis 10 projektów, na które można oddać swój głos w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Puck na rok 2022.

LISTA PROJEKTÓW

Nazwa projektu Wnioskodawca
Projekt nr 1 Książkomat dla Czytelników Biblioteki Publicznej w Pucku

To urządzenie podobne do paczkomatu. Urządzenie samoobsługowe pozwala na odbiór zamówionych uprzednio w bibliotece książek 24/7 – czyli całą dobę przez cały tydzień. Gdy czytelnik złoży zamówienie w bibliotece  system powiadomi Go o możliwości odbioru książki. Do otwarcia skrytki wymagana jest karta biblioteczna. Ma być ułatwieniem dla wszystkich czytelników biblioteki, w szczególności pracujących lub uczących się do późna, a także dla matek z dziećmi w wózkach i osób niepełnosprawnych.

 

Monika Siuta
Projekt nr 2 Bezpieczny Plac Zabaw

Planowana realizacja projektu ma miejsce między ul. Nowy Świat a ul. Przebendowskiego i polega na usunięciu wysypanych kamieni z tego placu, a na ich miejsce wyłożenie bezpiecznej nawierzchni o powierzchni ok 140 m kw. Ponadto przewiduje zamontowanie stojaka na rowery oraz zjazdu linowego z siedziskiem z jednoczesnym demontażem jednej z huśtawek.

 

Angelika Okroy
Projekt nr 3 BAW SIĘ i UCZ SIĘ

etap I – budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego – budynek B przy ul. Nowy Świat 12

 

Celem projektu jest stworzenie na terenie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej – budynek B, ogólnodostępnego placu zabaw. W założeniu powstanie on w dwóch etapach.

W pierwszym etapie „BAW SIĘ” plac zabaw zostanie wyposażony
w bezpieczne urządzenia do rekreacji ruchowej, ławeczkę oraz będzie ogrodzony.

W drugim etapie ,,UCZ SIĘ’’ (realizacja w późniejszym terminie), plac zabaw zostanie doposażony w urządzenia, dzięki którym będzie można eksperymentować z dźwiękiem, optyką, poznawać kierunki świata oraz działanie pola magnetycznego. Powstanie strefa gry
w szachy oraz ,,kółko i krzyżyk’’.

Zaproponowana forma placu zabaw zapewni dzieciom rekreację i aktywne spędzanie czasu. W dobie powszechnej komputeryzacji oraz ograniczenia aktywności dzieci związanej z pandemią, szczególnie warte uwagi są aktywności realizowane na świeżym powietrzu. Plac zabaw z założenia ma być miejscem spędzania wolnego czasu i przyczynić się do poprawy samopoczucia  oraz kondycji najmłodszych mieszkańców Pucka.

 

Małgorzata Maj
Projekt nr 4 Strefa Aktywności i Street Workout na Orliku

Powstanie strefy ma na celu stworzenie zintegrowanej oferty sportowo-rekreacyjnej w jednym miejscu, która będzie łączyć pokolenia i pozwoli zadbać o formę wszystkich mieszkańców bez względu na wiek, płeć i stopień aktywności fizycznej. Ćwiczenie na świeżym powietrzu jest bardzo korzystne, gdyż zwiększa odporność i dotlenienie organizmu. Projekt ma przyczynić się do poprawy sprawności fizycznej i odbudowy kondycji psychicznej co umożliwi rekonwalescencję po przebytej chorobie związanej z COVID-19.

W skład „Strefy Aktywności i Street Workout na Orliku” wchodzić ma: brama wielofunkcyjna Street Workout używana do treningów Crossfit, kalisteniki, parkour i pole dance, urządzenia do treningu równowagi z serii ścieżki zdrowia, profesjonalne urządzenia siłowni na Pylonie z instrukcją ćwiczeń: orbitrek i biegacz, pajacyk, talia/wahadło i masażer oraz ławki, w tym  ławka z ładowarką USBktóra umożliwi ładowanie urządzeń elektronicznych poprzez pedałowanie.

Z pewnością będzie to bardzo popularne i bardzo potrzebne miejsce w naszym mieście!

 

Izabela Dubicka
Projekt nr 5 Postaw Puck w osłupienie

Projekt przewiduje zakup oraz montaż dwóch słupów: reklamowego i ogłoszeniowego wraz z przyłączami elektrycznymi usytuowanymi na terenie miasta. Pomysł jest niezwykle ważny, z uwagi na fakt, iż nasza miejscowość ma charakter turystyczny, więc i posiadanie odpowiednich możliwości dystrybucji informacji jest ogromną potrzebą i dodatkową wartością. W stale zmieniającej się przestrzeni miejskiej ważne jest inwestowanie w nośniki reklamowe, które swoim wyglądem nie zaburzają estetyki modernizowanych ulic i chodników. Umieszczone w podświetlanych słupach wielkoformatowe plakaty będą z pewnością estetycznym i wyraźnym przekazem informacji zarówno dla mieszkańców, jak i osób przyjezdnych.

 

Jakub Groenwald
Projekt nr 6 Animacje czasu wolnego na placach zabaw organizowane przez animatora

Planowane jest zaangażowanie playworkera czyli „pracownika zabawowego” animatora życia na placu zabaw, opiekuna i gospodarza w jednej osobie, którego zadanie będzie polegało na organizacji zajęć ruchowych i artystycznych, zapewnienie materiałów do zabawy, dbanie o bezpieczeństwo, zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie ich poczucia własnej wartości, integracja grupy.

W projekcie zostały wskazane place zabaw, w których animator pojawiałby się w kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku, np. w godzinach od 14 do 17, począwszy od maja do końca września 2022 roku. W założeniach projektu jest, by każdy z miesięcy miał inny temat przewodni, w ramach którego zajęcia powinny obejmować działania sportowe, twórcze, itp. z dużym naciskiem na integrację i naukę współpracy w grupie. Głównym celem jest ciekawie spędzony wspólny czas w przestrzeni publicznej.

 

Piotr Szmidtka
Projekt nr 7 Wesoły Zakątek – plac zabaw w Małpim Gaju

Celem projektu jest powstanie placu zabaw do rekreacji ruchowej dzieci , mieszkańców osiedla Stare Działki przy istniejącym boisku do piłki nożnej. Nowy plac zabaw byłby również miejscem do integracji mieszkańców. W założeniach projektu przewiduje się wykonanie nawierzchni, montaż urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, ławek, stojaków rowerowych, ustawienie koszy oraz tablicy informacyjnej.

 

Hanna Grapp
Projekt nr 8 Relaks i Ekologia to Nasz Priorytet

W ramach projektu Pucka Rada Seniora proponuje odnowę małej istniejącej infrastruktury miejskiej oraz jej uzupełnienie tj. ławki z oparciami i bez, leżaki , kosze na śmieci, donice  –  wszystko będzie wykonane z bardzo trwałego materiału hanit, który uzyskuje się z wtórnych tworzyw sztucznych w wyniku recyklingu.  Proponowane zmiany dotyczą ul. Żeglarzy, ul. Wojska Polskiego, ul. Wejherowska, ul. 10-Lutego,  ul. Lipowa, ul.  Nowy Świat oraz Parku Feliksa Nowowiejskiego i wzdłuż drogi rowerowej od „Rybaczówki” w kierunku dzikiej plaży. Przewiduje się także upiększenie trzech skwerów  Miasta Puck w kolorowe donice wypełnione roślinnością całoroczną i sezonową oraz nową aranżację roślinną na obszarze Starego Rynku. Wszystko po to, by cieszyło i służyło zarówno  mieszkańcom, jak i osobom odwiedzającym nasze miasto.

 

Ewa Włudzik
Projekt nr 9 Podwórko bez Barier – odnowienie placu zabaw przy ul. Abrahama i ul. Majkowskiego w Pucku

Przedmiotowy plac znajduje się pomiędzy ul. Abrahama a ul. Majkowskiego. Inwestycja zakłada odnowienie istniejącego placu zabaw poprzez zdemontowanie starych i niebezpiecznych urządzeń zabawowych oraz zamontowanie nowych urządzeń w tym karuzeli dla dzieci o szczególnych potrzebach. W ramach prac planowane jest wykonanie na całości nowej nawierzchni piaskowej oraz wykonanie chodnika i zamontowanie nowych ławek i koszy.

 

Anita Goyke
Projekt nr 10 Park Nad Stawem – etap I

Lokalizacją projektu jest teren przy stawie przy ul. Kolejowej. A polega on na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy stawie, a konkretnie na: geodezyjnym wytyczeniu ścieżek i alejek ze stacjami do ćwiczeń tzw. „ścieżka zdrowia”, wyposażenia terenu w małą architekturę, tj.: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojak na rowery, nasadzenie roślinności (przede wszystkim drzew) a także wytyczenie miejsca obserwacji ptaków, wędkowania, pod wybieg dla psów.

 

Joanna Szczypiorowska

Ewa Mączka

 

Karta do głosowania do pobrania

03_załącznik_karta do głosowania

 

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIANIA – TRWA DO 27 WRZEŚNIA

1 mieszkaniec * 1 głos * 10 projektów

WIĘCEJ NA MIASTOPUCK.PL