Rozstrzygnięto konkurs pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Puck możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, w niepublicznym przedszkolu”. W wyniku postępowania wyłoniono cztery podmioty. Szczegółowe informacje na www.bip.miastopuck.pl