Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działając na podstawie §4 ust. 3 Regulaminu konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” edycja 2018 wyżej wymieniony konkurs unieważnił. Link do informacji o unieważnieniu konkursu: https://wfos.gdansk.pl/konkursy/czyste-powietrze-pomorza-edycja-2018.
Zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informacją, unieważnienie konkursu związane jest z zawarciem przez 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Bank Ochrony Środowiska SA Porozumienia w sprawie realizacji krajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program realizowany ma być przez najbliższe 10 lat na terenie całego kraju przez poszczególne wfośigw, które dofinansowania na realizację inwestycji będą udzielały bezpośrednio osobom fizycznym. Szczegółowe wytyczne odnośnie aplikowania do Krajowego Konkursu „Czyste Powietrze” oraz informacje o nowym konkursie dla budynków wielorodzinnych powinny być zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod adresem www.wfos.gdansk.pl. Informacje w sprawie konkursu można uzyskać również
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod numerem telefonu: (058) 743-18-00.