DRZEWA USUNIĘTE I PLANOWANE DO USUNIĘCIA W 2016r.

z terenów będących własnością/będących w zarządzie Gminy Miasta Puck

 

  1. Kmdr Szystowskiego
Lp. Nazwa gatunkowa Obwód [cm] Lokalizacja
1 Topola kanadyjska 160 dz. nr 1/75
2 Topola kanadyjska 170 dz. nr 1/75
3 Brzoza brodawkowata 90 dz. nr 1/75
4 Topola kanadyjska 195 dz. nr 1/75
5 Topola kanadyjska 168 dz. nr 1/75
6 Topola kanadyjska 150 dz. nr 1/75
7 Topola kanadyjska 180 dz. nr 1/75
8 Topola kanadyjska 270 dz. nr 1/75
9 Brzoza brodawkowata 115 dz. nr 1/75
10 Topola kanadyjska 240 dz. nr 1/75
11 Topola kanadyjska 255 dz. nr 1/75
12 Brzoza brodawkowata 117 dz. nr 1/75
13 Brzoza brodawkowata 122 dz. nr 1/74
14 Brzoza brodawkowata 130 dz. nr 1/74
15 Brzoza brodawkowata 114 dz. nr 1/74
16 Topola kanadyjska 75 dz. nr 1/75
17 Topola kanadyjska 70 dz. nr 1/75
18 Brzoza brodawkowata 93 dz. nr 1/19
19 Brzoza brodawkowata 114 dz. nr 1/19
20 Topola kanadyjska 140 dz. nr 1/19
21 Topola kanadyjska 146 dz. nr 1/19
22 Topola kanadyjska 152 dz. nr 1/19
23 Topola kanadyjska 150 dz. nr 1/19
24 Topola kanadyjska 169 dz. nr 1/19
25 Topola kanadyjska 154 dz. nr 1/19
26 Brzoza brodawkowata 87 dz. nr 1/19
27 Brzoza brodawkowata 75 dz. nr 1/19
28 Topola kanadyjska 150 dz. nr 1/19
29 Topola kanadyjska 145 dz. nr 1/19
30 Topola kanadyjska 140 dz. nr 1/19
31 Topola kanadyjska 125 dz. nr 1/19
32 Topola kanadyjska 120 dz. nr 1/19
33 Topola kanadyjska 135 dz. nr 1/19
34 Topola kanadyjska 135 dz. nr 1/19
35 Topola kanadyjska 140 dz. nr 1/19

 

Przyczyna usunięcia drzew:

Drzewostan w bardzo złym stanie zdrowotnym, większość drzew wykazuje dalece posunięty posusz (patrz dok. zdj.) U wielu drzew korony występują w stanie szczątkowym. Pnie drzew zaatakowane przez grzyby. Drzewa niebezpiecznie pochylone w stronę jezdni i ciągu pieszego. Istnieje bardzo duże ryzyko wywrotu drzew z uwagi na zaburzoną statykę oraz podmokłe podłoże, na którym rosną topole kanadyjskie charakteryzujące się stosunkowo płytkim systemem korzeniowym. Drzewa stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. O wycinkę ww. drzew wnioskował m.in. Urząd Skarbowy w Pucku.

 

  1. Róg 1-go Maja i Alei Lipowej
Lp. Nazwa gatunkowa Obwód [cm] Lokalizacja
1 Buk pospolity 258 dz. nr 193, obr. 2.4.
2 Buk pospolity 187 dz. nr 193, obr. 2.4.

 

Przyczyna usunięcia drzew:

Drzewa obumarły i nie rokują szans na przeżycie. Odłamujące się suche gałęzie i konary stwarzają zagrożenie
dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia, jako że drzewa rosną na terenie parkingu miejskiego.

  1. Park Nowowiejskiego
Lp. Nazwa gatunkowa Obwód [cm] Lokalizacja
1 Buk pospolity 258 dz. nr 226, obr. 2.4.
2 Buk pospolity 315 dz. nr 226, obr. 2.4.
3 Buk pospolity 268 dz. nr 226, obr. 2.4.
4 Buk pospolity 205 dz. nr 226, obr. 2.4.

 

Przyczyna usunięcia drzew:

Drzewa obumarły i nie rokują szans na przeżycie. Odłamujące się suche gałęzie i konary stwarzają zagrożenie
dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia, jako że drzewa rosną na terenie parkingu miejskiego.

 

  1. Abrahama
Lp. Nazwa gatunkowa Obwód [cm] Lokalizacja
1 Jarząb pospolity 115 dz. nr 328/9, obr. 2.4.
2 Jarząb pospolity 105 dz. nr 328/9, obr. 2.4.

 

Przyczyna usunięcia drzew:

Drzewo nr 1: drzewo obumarło i nie rokuje szans na przeżycie. Odłamujące się suche gałęzie i konary stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia.

Drzewo nr 2: drzewo obumiera, w koronie posusz, drzewo pochylone w stronę parkingu, uszkodzenie pnia przy podstawie, drzewo zagraża bezpieczeństwu mienia (ryzyko wywrotu na parking).

 

  1. 10 Lutego
Lp. Nazwa gatunkowa Obwód [cm] Lokalizacja
1 Lipa drobnolistna 179 dz. nr 10/4, obr. 2.1
2 Lipa drobnolistna 238 dz. nr 10/4, obr. 2.1
3. Lipa drobnolistna 145 dz. nr 10/4, obr. 2.1

 

Przyczyna usunięcia drzew:

Drzewo nr 1: drzewo pochylone w stronę sąsiedniej zabudowy, system korzeniowy lipy powoduje, iż w budynku poł. przy ul. 10-go Lutego 35 dochodzi do pękania ścian przybudówki oraz unoszenia progu drzwi wejściowych, dodatkowo drzewo powoduje zawilgotnienie ścian budynku.

Drzewo nr 2: dalece posunięta próchnica, ubytki w pniu, dziuple, odpadająca kora, owocniki grzybów. Stan zdrowotny drzewa w połączeniu z jego usytuowaniem w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej o dużym natężeniu ruchu przemawiają za usunięciem drzewa. Istnieje ryzyko wywrotu drzewa na jezdnię, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

Drzewo nr 3: obumarło i nie rokuje szans na przeżycie

 

  1. I Armii Wojska Polskiego
Lp. Nazwa gatunkowa Obwód [cm] Lokalizacja
1 Lipa drobnolistna 245 Lipa drobnolistna
2 Klon zwyczajny 214 dz. nr 58/1, obr. 4
3 Klon zwyczajny 212 dz. nr 58/1, obr. 4
4 Jesion wyniosły 194 dz. nr 58/1, obr. 4
5 Klon zwyczajny 193 dz. nr 58/1, obr. 4
6 Lipa drobnolistna 145 Lipa drobnolistna
7 Lipa drobnolistna 150 Lipa drobnolistna

 

Przyczyna usunięcia drzew:

Drzewa nr 1-5: Drzewa obumarły i nie rokują szans na przeżycie, ryzyko wywrotu, zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, bezpieczeństwa ruchu drogowego

Drzewa nr 6-7: Korony drzew w napowietrznych liniach energetycznych – zagrażają funkcjonowaniu urządzeń służących do doprowadzania energii energetycznej; dodatkowo drzewo nr 7 znacznie ogranicza widoczność przy  wyjeździe z ul. Przebendowskiego w ul. I Armii Wojska Polskiego oraz zasłania przechodniów wchodzących na przejście dla pieszych

  1. Wejherowska
Lp. Nazwa gatunkowa Obwód [cm] Lokalizacja
1 Lipa drobnolistna 245 dz. nr 368, obr. 2.3
2 Lipa drobnolistna 310 dz. nr 1/1, obr.4

 

     8. Przebendowskiego

Lp. Nazwa gatunkowa Obwód [cm] Lokalizacja
1 Jesion wyniosły 200 dz. nr 299, obr. 2.4
2 Jesion wyniosły 285 dz. nr 299, obr. 2.4
3 Jesion wyniosły 195 dz. nr 299, obr. 2.4
4 Jesion wyniosły 265 dz. nr 299, obr. 2.4
5 Jesion wyniosły 240 dz. nr 299, obr. 2.4
6 Jesion wyniosły 240 dz. nr 299, obr. 2.4
7 Jesion wyniosły 185 dz. nr 299, obr. 2.4
8 Jesion wyniosły 210 dz. nr 299, obr. 2.4

 

Przyczyna usunięcia drzew:

Drzewa w złym stanie sanitarnym i zdrowotnym. Jedno z drzew o zaburzonej statyce, przechyla się w stroną płotu sąsiedniej nieruchomości, część obumarła, nierokująca szans na przeżycie, obrzęk pnia – wada zmniejszająca wytrzymałość mechaniczną. Dodatkowo drzewa stanowią utrudnienie dla przechodniów – bardzo wąski chodnik, korzenie drzew uszkadzają chodnik. Drzewa spróchniałe od wewnątrz – zwiększone ryzyko wywrotu, zagrożenie dla ludzi, mienia, bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Więcej informacji o usuwaniu drzew i krzewów na terenie miasta można uzyskać pod nr tel. (58) 673 05 38 lub mailowo: gok2@miasto.puck.pl