DRZEWA USUNIĘTE I PLANOWANE DO USUNIĘCIA W 2017r.

z terenów będących własnością/będących w zarządzie Gminy Miasta Puck

1) Drzewa rosnące w Pucku, przy ul. 10 Lutego, nr działki 9 obręb 2.1.

  • Nazwa gatunków drzew wraz z obwodami pni mierzonymi na wysokości 130 cm (w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, w przypadku gdy drzewo na tej wysokości nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa)
Lp. Nazwa gatunkowa Obwód [cm] /powierzchnia [m2] Lokalizacja
1 Lipa drobnolistna 220cm dz. nr 9, obr. 2.1
2 Klon zwyczajny 220cm dz. nr 9, obr. 2.1
3 Klon zwyczajny 130cm dz. nr 9, obr. 2.1

 

Przyczyna usunięcia drzew:

Drzewa w złym stanie technicznym i zdrowotnym, niebezpieczne pochylone w stronę jezdni, ryzyko wywrotu. Drzewa stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także ruchu drogowego.
2) Drzewa rosnące w Pucku, przy ul. 10 Lutego, nr działki 10/4 obręb 2.1.

Nazwa gatunków drzew wraz z obwodami pni mierzonymi na wysokości 130 cm (w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, w przypadku gdy drzewo na tej wysokości nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa)

Lp. Nazwa gatunkowa Obwód [cm] /powierzchnia [m2] Lokalizacja
1 Lipa drobnolistna 235cm dz. nr 10/4, obr. 2.1
2 Lipa drobnolistna 148cm dz. nr 10/4, obr. 2.1
3 Lipa drobnolistna 198cm dz. nr 10/4, obr. 2.1
4 Lipa drobnolistna 158cm dz. nr 10/4, obr. 2.1

 

Lp. Nazwa gatunkowa Obwód [cm] /powierzchnia [m2] Lokalizacja
1 Lipa drobnolistna 228,127,104 dz. nr 10/4, obr. 2.1
2 Klon zwyczajny 101,32,107,58,47,25,
23,22,27,81,160,
64,75,35,18
dz. nr 10/4, obr. 2.1
3 Jarząb pospolity 31,26,52 dz. nr 10/4, obr. 2.1

 

Przyczyna usunięcia drzew:

Wycinka drzew jest konieczna z uwagi na kolizję z projektowanym układem ciągu pieszo rowerowego.
4) Drzewo rosnące w Pucku, przy ul. 10 Lutego, nr działki 10/4 obręb 2.1.

Nazwa gatunków drzew wraz z obwodami pni mierzonymi na wysokości 130 cm (w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, w przypadku gdy drzewo na tej wysokości nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa)

Lp. Nazwa gatunkowa Obwód [cm] /powierzchnia [m2] Lokalizacja
1 Lipa drobnolistna 250cm dz. nr 10/4, obr. 2.1

 

Przyczyna usunięcia drzew:

Wycinka drzewa jest konieczna z uwagi na kolizję z projektowaną budową zatoki autobusowej
przy ul. 10 Lutego w Pucku.

5) Drzewa rosnące w Pucku, przy ul. Gen. Hallera, nr działki 19 obręb 2.4. i przy ul. Wejhera , nr działki 278, obr.2.4

  • Nazwa gatunków drzew wraz z obwodami pni mierzonymi na wysokości 130 cm (w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, w przypadku gdy drzewo na tej wysokości nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa)
Lp. Nazwa gatunkowa Obwód [cm] /powierzchnia [m2] Lokalizacja
1 Lipa drobnolistna 148cm dz. nr 19, obr. 2.4
2 Lipa drobnolistna 144cm dz. nr 278, obr. 2.4

Przyczyna usunięcia drzew: drzewa zlokalizowane bezpośrednio przy przejściach dla pieszych, ograniczenie widoczności pieszym chcącym pokonać jezdnię, drzewa całkowicie zasłaniają sylwetkę pieszych oczekujących na możliwość przejścia na drugą stronę kierującym pojazdami; ryzyko wypadków z udziałem pieszych. Brak możliwości zastosowania alternatywnego rozwiązania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. O wycinkę wnioskowała Straż Miejska w Pucku oraz Komenda Powiatowa Policji w Pucku.

6) Drzewa rosnące w Pucku, nr działki 1/73, obr.2.1 (ścieżka rowerowa)

  • Nazwa gatunków drzew wraz z obwodami pni mierzonymi na wysokości 130 cm (w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, w przypadku gdy drzewo na tej wysokości nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa)
Lp. Nazwa gatunkowa Obwód [cm] /powierzchnia [m2] Lokalizacja
1 Topola kanadyjska 178, 227, 222, 227, 210,
269, 205, 205, 182, 200,
252, 204
dz. nr 1/73, obr. 2.1

Przyczyna usunięcia drzew: topole kanadyjskie (gatunek obcy) zagrażają bezpieczeństwu, ludzi i mienia – drzewa niebezpiecznie przechylone w stronę ścieżki rowerowej (zwiększone ryzyko wywrotu), dodatkowo drzewa są złej kondycji zdrowotnej – ubytki w pniach, nacieki, owocniki grzybów, ponadto korzenie topól uszkadzają ścieżkę rowerową.
7) Drzewa rosnące w Pucku, przy ul. Nowy Świat, nr działki 232, obr.2.4 (parking)

  • Nazwa gatunków drzew wraz z obwodami pni mierzonymi na wysokości 130 cm (w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, w przypadku gdy drzewo na tej wysokości nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa)
Lp. Nazwa gatunkowa Obwód [cm] /powierzchnia [m2] Lokalizacja
1 Topola kanadyjska 295, 240, 275, 310 dz. nr 232, obr. 2.4

Przyczyna usunięcia drzew: topole kanadyjskie (gatunek obcy) zagrażają bezpieczeństwu, ludzi i mienia – drzewa są złej kondycji zdrowotnej – ubytki w pniach, nacieki, owocniki grzybów, ponadto korzenie topól uszkadzają chodnik.

 

8) Drzewa rosnące przy ul. Wejherowskiej 43D, nr działki 3/9 obręb 4.

Nazwa gatunków drzew wraz z obwodami pni mierzonymi na wysokości 130 cm

Lp. Nazwa gatunkowa Obwód [cm] /powierzchnia [m2] Lokalizacja
1 Daglezja zielona 98cm dz. nr 3/9, obr. 4
2 Jarząb pospolity 170cm dz. nr 3/9, obr. 4
3 Daglezja zielona 112cm dz. nr 3/9, obr. 4

Przyczyna usunięcia drzew:

Drzewa w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu w ramach przedsięwzięcia polegającego na wewnętrznej przebudowie budynku administracyjnego (były urząd pracy) oraz zmianie jego funkcji na budynek usług publicznych: nauki i oświaty – przedszkole

 

9) Drzewa rosnące na dz. nr 77/1 obr.2.4 (fragment drogi publicznej – ul. Gdańskiej – nr drogi: 109017G)

Nazwa gatunków drzew wraz z obwodami pni mierzonymi na wysokości 130 cm

Lp. Nazwa gatunkowa Obwód [cm] Lokalizacja
1 Klon zwyczajny 160 dz. nr 77/1 obr.2.4
2 Brzoza brodawkowata 140 dz. nr 77/1 obr.2.4

Przyczyna usunięcia drzew: drzewa zagrażają bezpieczeństwu, ludzi i mienia – drzewa niebezpiecznie pochylone w stronę zabudowań, ponadto korzenie uszkadzają chodnik. Liczne wnioski Mieszkańców dot. zagrożenia związanego z ryzykiem wywrotu drzew na zabytkowe zabudowania.

10) Drzewo rosnące przy ul. Kopernika, nr działki 25 obręb 2.3

Nazwa gatunków drzew wraz z obwodami pni mierzonymi na wysokości 130 cm

Lp. Nazwa gatunkowa Obwód [cm] /powierzchnia [m2] Lokalizacja
1 Jesion wyniosły 235cm dz. nr 25, obr. 2.3

Przyczyna usunięcia drzewa:

Drzewo w kolizji z projektowaną przebudową chodnika. Drzewo z złej kondycji zdrowotnej i technicznej, pęknięcia pnia, owocniki grzybów, odpadająca kora. Drzewo po silnych zabiegach korekcyjnych, lokalizacja pod linią energetyczną. Drzewo nie rokuje szans na przeżycie.

 

 

Na ww. wycinki uzyskano stosowne zezwolenia Powiatowego Konserwatora Zabytków w Pucku.

OPINIA ORNITOLOGICZNA na potrzeby przeprowadzenia wycinki 11 drzew i pasa żywopłotu budowanego z krzewów z terenu działki 3/9 (obręb 4), 25 (obręb 2.3), 77/1 (obręb 2.4) i 201/5 (obręb 2.1) w Pucku