Od 8 kwietnia 2019 roku trwa strajk w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku popierany zarówno przez wielu rodziców jak i władze samorządowe.

W proteście uczestniczą nauczyciele niezależnie od przynależności związkowej, również  nauczyciele niezrzeszeni. Do strajku nie przystąpiło 3 nauczycieli (na 128 zatrudnionych nauczycieli). Szkoła zapewnia opiekę uczniom, których rodzice zadeklarowali taką potrzebę.

Dzisiaj rozpoczął się egzamin gimnazjalny; dzięki ogromnemu wysiłkowi Dyrekcji szkoły udało się zorganizować komisje egzaminacyjne.