Puckie Interpretacje Muzyki to mistrzowski międzynarodowy kurs muzyczny dla młodych adeptów sztuki instrumentalnej i wokalnej: uczniów szkół I i II st, liceów, studentów uczelni wyższych, absolwentów oraz nauczycieli gry i śpiewu. W majowy długi weekend mieszkańcy Pucka będą mieli kilka okazji wysłuchania koncertów uczestników tego wydarzenia. Szczegóły na plakatach poniżej.