W dniu 20.11.2018 r. w sali ratuszowej odbyło się  spotkanie dot. finansowania aktywności seniorów ze środków samorządu województwa pomorskiego. W spotkaniu brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu oraz członkowie Puckiej Rady Seniorów.
Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego przedstawili założenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zakres działań na które można otrzymać dofinansowanie, wymagania zawarte w ogłoszeniach konkursowych, podali również przykłady realizowanych zadań.
Ważnym warunkiem jaki musi spełnić oferta będzie ponadlokalny charakter zadania (zadanie o zasięgu lub znaczeniu regionalnym). Ofertę należy złożyć w wersji papierowej i przez kreator składania wniosków Witkac.
Zachęcamy serdecznie organizacje do pozyskiwania partnerów i składania ofert w konkursach ogłaszanych przez samorząd województwa pomorskiego.