Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowane zostały informacje dotyczące możliwości finansowania ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH PLUS 2017” oraz środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Podmioty zainteresowane tworzeniem nowych miejsc opieki lub pozyskiwaniem dofinansowania do bieżącego funkcjonowania miejsc w żłobkach/klubach dziecięcych mogą zapoznać się na stronie Ministerstwa w zakładce ‘Wsparcie dla rodzin z dziećmi – opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.  – link