W piątek 26 października 2018 r. główny specjalista ds. oświaty delegacja z Polski odwiedziła Kijowie Szkołę nr 5w Kijowie, a następnie uczestniczyła w konferencji poświęconej reformie oświaty na Ukrainie.

Podczas wizyty w szkole (więcej) 4-osobowa delegacja z Polski (przedstawiciele organów prowadzących z Pucka i Zbrosławic oraz dyrektorzy szkół z Chwaszczyna i Torunia) miała okazję poznać jedną ze 100 szkół, które jako pilotażowe przygotowują wdrożenie reformy.

Na Ukrainie reforma oświaty przebiega w trzech wymiarach:

  • administracyjnym – polegającym na tworzeniu jednostek administracyjnych, które utworzą na swoim terenie nową sieć szkół;

  • finansowym – polegającym na wypracowaniu i wdrożeniu zasad finansowania zadań oświatowych;

  • programowym – dotyczącym tworzenia nowych podstaw programowych.

Obecni na konferencji uczestnicy – przedstawiciele samorządów, dyrektorzy i nauczyciele z placówek oświatowych na Ukrainie mieli okazję zapytać zaproszonych z Polski gości o rozwiązania funkcjonujące w Polsce. Oprócz pytań wynikających z zakresem wdrażanej na Ukrainie reformy wiele pytań związanych było z zasadami doskonalenia nauczycieli czy ich uprawnieniami związanymi z Kartą Nauczyciela.