Spotkanie to rezultat skutków zmian w zasadach finansowania przedszkoli niepublicznych, wprowadzonych od 1 stycznia 2017 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Burmistrz Miasta Puck z Komisją ds. Społecznych Rady Miasta Puck zorganizowali spotkanie z Dyrektorami przedszkoli niepublicznych aby znaleźć rozwiązanie wsparcia tych placówek w związku z konsekwencjami obniżenia dotacji na wychowanka przedszkola.

Nowe zasady naliczania i przekazywania dotacji przedszkolom niepublicznym, wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. okazały się bardzo bolesnymi w skutkach dla niepublicznych przedszkoli w Pucku. Burmistrz Miasta Puck Hanna Pruchniewska witając zebranych Dyrektorów przedszkoli niepublicznych oraz przedstawicieli organów prowadzących te placówki podkreśliła, że samorząd jedynie realizuje, bo jest do tego zobligowany, te niekorzystne zmiany, narażając się na niezasłużoną krytykę. Burmistrz zapewniła również zebranych, że dla miasta wychowanie przedszkolne to ważny element edukacji najmłodszych oraz wysoko ocenia wysiłki Dyrektorów i pozostałych pracowników przedszkoli.

Zasady naliczania dotacji oraz jej skutki, zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. przedstawiła Gabriela Albertin – główny specjalista ds. oświaty Urzędu Miasta w Pucku.

Zastępca przewodniczącej Komisji ds. społecznych – p. Ewa Włudzik, prowadząca spotkanie udzieliła głosu gościom- przedstawicielom niepublicznych przedszkoli i ich organów prowadzących którzy zwrócili szczególną uwagę na fakt iż:

  • koszty utrzymania dziecka w przedszkolu w Mieście Hel wydają się, w porównaniu z kosztami w innych gminach bardzo niskie, żeby nie powiedzieć – zaniżone;

  • „wyrównywanie” dotacji w dwóch ostatnich miesiącach roku budżetowego, zwłaszcza w przypadku tak dużej różnicy w kosztach utrzymania wychowanka, nie pozwala na zapewnienie płynności finansowej.

Pani Hanna Pruchniewska zapewniła zebranych o woli wsparcia przedszkoli niepublicznych, w ramach możliwości budżetu miasta oraz obowiązującego prawa. Zebranym przedstawiono rozwiązanie, w wyniku którego uda się złagodzić, a w przypadku niektórych przedszkoli – całkowicie zniwelować skutki zmian w dotowaniu placówek niepublicznych.