Komunikacja Miejska – rozkład jazdy, cennik …

przejazd autobusu

Rozkład jazdy linii nr 1

Trasa linii nr 1

Cennik biletów:

Cena biletu jednorazowego normalnego – 2 zł

Cena biletu jednorazowego ulgowego – 1 zł

Cena biletu miesięcznego normalnego – 44 zł

Cena biletu miesięcznego ulgowego – 22 zł

Bilety miesięczne można nabyć w kasie Dworca PKP

Do korzystania z ulgowych przejazdów uprawnieni są:

  1. Dzieci w wieku do 7 lat
  2. Uczniowie i studenci po 24 roku życia, na podstawie legitymacji uczniowskiej lub studenckiej
  3. Osoby niepełnosprawne, na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

  1. osoby, które ukończyły 75 rok życia
  2. Honorowi i Zasłużeni dla Miasta Puck

Do końca grudnia 2017 r. linia działa pilotażowo. Wszelkie uwagi. wnioski prosimy kierować na adres mailowy sekretariat@miastopuck.pl lub do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta przy ul. 1 Maja 13 pokój 114 I p.