Szanowni mieszkańcy Miasta Puck oraz Gminy Puck

Miasto Puck rozpoczęło procedurę zmierzającą do poszerzenia granic miasta o tereny będące częścią Gminy Puck. Łączna powierzchnia terenów, które planuje się włączyć w granice administracyjne miasta wynosi około 604 ha, co uszczupli obszar Gminy Puck wynoszący obecnie 23726 ha o zaledwie 2,5% jej powierzchni. Miasto Puck zajmuje obecnie powierzchnię 479 ha, będąc jednocześnie jednym z najmniejszych powierzchniowo miast województwa pomorskiego.

Chcę wyjaśnić Państwu powody, dla których takie działania zostały rozpoczęte, chcę również zdementować wszelkie nieprawdziwe informacje na ten temat. W dyskusji społecznej ważne jest wysłuchanie obu stron, dlatego też

serdecznie zapraszam

do udziału w ostatnim już spotkaniu konsultacyjnym poświęconym zmianie granic Gminy Miasta Puck

TERMIN: 15.11.2019 r. ( piątek ) GODZINA: 17:00

MIEJSCE: MOKSiR w Pucku , al. Lipowa 3c /sala lustrzana/

Dlaczego zmiana granic Miasta Puck jest konieczna?

Zmiana granic Miasta Puck w proponowanym kształcie pozwala na złagodzenie szeregu problemów pojawiających się w konsekwencji obecnie funkcjonującego przebiegu granic Miasta i Gminy Puck. Wartym zauważenia jest również fakt, że tereny, które potencjalnie mogą zostać włączone w granice administracyjne Pucka, w sposób naturalny łączą się z miastem poprzez szereg zależności od Miasta Puck, szczególnie w aspekcie obsługi komunikacyjnej nieruchomości (co istotne, część działek znajdujących się w obrębie Połczyno oraz Błądzikowo posiada jedyny dostęp do dróg stanowiących własność Miasta Puck).

Ponadto, zmiana granic administracyjnych w sposób pozytywny wpłynie na zwartość oraz jednolitość terenu pod względem wyposażenia w elementy infrastruktury technicznej czy też świadczenie usług edukacyjnych.

Porozmawiajmy wspólnie o sprawach, które nas dotyczą.

Serdecznie zapraszam

BURMISTRZ MIASTA PUCK