Informujemy, że otrzymaliśmy wyniki badań wody pobranej z basenu jachtowego w czasie oględzin dokonanych przez Inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku,  w związku ze zgłoszeniem w dniu 4 października 2021 roku obecności śniętych ryb w Przystani Jachtowej. Próby zostały przekazane do Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ oddział w Gdańsku w celu ich analizy.

Stwierdzono, że badania pobranych próbek nie wykazały zanieczyszczenia wody.

 

Aktualne wyniki badań POBIERZ