Konferencja poświęcona 100-leciu powstania Polskiego Lotnictwa Morskiego cz. 1 LOTNICTWO MORSKIE WIELKIEJ WOJNY – prof. dr hab. Maciej Franz

Konferencja poświęcona 100-leciu powstania Polskiego Lotnictwa Morskiego cz.2 STATKI POWIETRZNE LOTNICTWA MORSKIEGO W ŚWIATOWYCH MUZEACH – dr Mariusz Niestrawski

Konferencja poświęcona 100-leciu powstania Polskiego Lotnictwa Morskiego cz. 3 PREZENTACJA KSIĄŻKI „MORSKIE SKRZYDŁA POLSKI” – prof. nadzw. dr hab. Andrzej Olejko

Konferencja poświęcona 100-leciu powstania Polskiego Lotnictwa Morskiego cz.4 POLSKIE LOTNICTWO MORSKIE, A BAŁTYCKIE SĄSIEDZTWO LITWY ŁOTWY I ESTONII – prof. nadzw. dr hab. Andrzej Olejko

Konferencja poświęcona 100-leciu powstania Polskiego Lotnictwa Morskiego cz. 5 POLSKIE LOTNICTWO MORSKIE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ – prof. nadzw. dr  hab. Piotr Semków

Konferencja poświęcona 100-leciu powstania Polskiego Lotnictwa Morskiego cz. 6 POLACY W LOTNICTWIE MORSKIM PAŃSTW ZABORCZYCH WIELKIEJ WOJNY – prof. nadzw. dr hab. Stanisław Januszewski