W czwartek 9 lutego o godz. 15.30 w Ratuszu odbędzie się Konferencja Zaślubinowa.

W programie m.in.

  • występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum
  • Michał Starski “Dzieje zasiedlenia parceli mieszczańskiej przy Placu Wolności 29 w świetle badań archeologicznych”
  • Michał Kuklik laudacja “Zapisków Puckich”
  • Joanna Grochowska “Zatoka Pucka – najpiękniejsze lodowisko Polski”
  • prof. Andrzej Olejko “Na morskich kresach II Rzeczypospolitej”

Zaślubiny 2017