Zachęcamy organizacje pozarządowe z terenu powiatu puckiego do udziału w konkursie „ Bursztynowa Koga 2017”. Organizatorem jest Starosta Pucki oraz Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych w Pucku. Kapituła ocenia podmioty biorąc pod uwagę następujące aspekty: integrowanie i włączanie w działania organizacji wolontariuszy i społeczności lokalnej, współpracę z innymi partnerami, w szczególności z instytucjami sektora publicznego, innowacyjność i promowanie nowych rozwiązań oraz szczególne osiągnięcia w jednej z wyżej wymienionych sfer działalności.

W ubiegłym roku z terenu miasta Puck nagrodę otrzymali: Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej,  Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Pucku oraz Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio, a wyróżnienie trafiło do Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych  Na Rzecz Zdrowia „odNowa”.

Formularz zgłoszeniowy można złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pucku do 9 lutego 2018 r. do godz. 15.00. Następnym etapem są prezentacje działalności organizacji. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród obędzie się 2 marca 2018 r. w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie.

Szczegóły na stronie:  http://bip.starostwo.puck.pl/Article/get/id,17101.html