Fundacja Pomorze odNowa organizuje konkurs fotograficzny „Kaszuby ujmują”, którego celem jest promowanie Ziemi Puckiej. Konkurs podzielony został na 4 kategorie: przyroda, tradycja, człowiek i kuchnia. Rozpowszechnianie tradycji ludowych, kulinarnych regionu Kaszub. Angażowanie lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu, a także poznania nieznanych miejsc swojej okolicy.
Nagrodą w konkursie „Kaszuby ujmują” jest warsztat fotograficzny u Łukasza Kamińskiego, osobistego fotografa byłego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Warsztaty odbywać się będą w plenerze w Pucku i okolicy.

http://www.pomorzeodnowa.pl/wydarzenia/163-konkurs-fotograficzny-kaszuby-ujmuja