W dniu 31 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej oceniającej prace konkursowe na nazwę i logo Przedszkola Samorządowego w Pucku, powołanej Zarządzeniem nr 104/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 maja 2017 r.

W Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Pucku do godz. 15.30 w dn. 19 maja 2017 r. złożono jedną pracę konkursową, która nie spełniła oczekiwań Organizatora. W związku z tym, nazwę nowego przedszkola wybierze Pani Dyrektor Barbara Baranowska z dziećmi i ich rodzicami.