Informujemy, że Burmistrz Miasta Puck zarządza konsultacje projektu uchwały dot. rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck
z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Zarządzenie, projekt uchwały oraz formularz zgłoszenia opinii zostały opublikowane w na stronie internetowej miastopuck.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń, celem zaznajomienia z treścią oraz składania opinii.
Opinie należy złożyć najpóźniej do 31.10.2018 r. na odpowiednim formularzu, załączonym do treści komunikatu, pocztą na adres: Urząd Miasta Puck przy ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Puck, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ngo@miastopuck.pl
Po terminie zgłaszania opinii i uwzględnieniu opinii zasadnych projekt rocznego programu współpracy zostanie przedłożony Radzie Miasta Puck do uchwalenia  (30.11.2019).
Roczny program współpracy, po uchwaleniu przez Radę Miasta Puck, zostanie zamieszczony na stronie internetowej miastopuck.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania:
Zarządzenie nr 217/2018
Projekt uchwały
Formularz zgłoszenia opinii