Na podstawie uchwały nr VI/14/2019 Rady Miasta Puck z dnia 28 stycznia 2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przez Radę Miasta Puck oraz Burmistrza Miasta Puck konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Puck (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 28 lutego 2019 r. poz. 993) Burmistrz Miasta Puck ogłasza konsultacje społeczne:

 

  1. Przedmiot konsultacji: w sprawie stosowania dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim „Pùck”
  2. Czas konsultacji: od 13 stycznia 2020 r.  do 27 stycznia 2020 r.   
  3. Zasięg terytorialny i podmiotowy: konsultacje są skierowane do wszystkich mieszkańców z terenu Miasta Puck.
  4. Forma konsultacji: udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Czy jesteś za stosowaniem dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim „Pùck”?

  1. Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@miastopuck.pl; bok@miastopuck.pl lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Puck, ul 1-go Maja 13, pokój nr 2 / parter/ w terminie od 13 stycznia 2020 r.  do 27 stycznia 2020 r.   

 

ANKIETA DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

wypełnij ją również online – kliknij tutaj