W najbliższym czasie Urząd Miasta planuje wykonanie remontu nawierzchni następujących ulic lub ich fragmentów:

1. Ul. Pokoju

2. Osiedle Swarzewskie: ul. Swarzewska i ul. Brzozowa

3. Osiedle Grodzisko: ul. Abrahama, ul. Dunina, ul. Majkowskiego, ul. Kapitańska, ul. Bosmańska, ul. Rybacka, ul. Komandorska, ul. Kaszubska

Remont polegał będzie na wyrównaniu istniejącej konstrukcji jezdni i następnie ułożeniu warstwy betonu asfaltowego. Przebieg zaprojektowanego remontu ściśle nawiązuje do aktualnego przebiegu dróg.