Święto Honorowego Dawcy Krwi obchodzone w listopadzie było przyczyną do spotkania z krwiodawcami z Klubów HDK Powiatu Puckiego oraz możliwością wyróżnienia najbardziej aktywnych członków. Spotkanie – jako, że organizowane w okresie trwania IV fali pandemii miało wyjątkowy charakter. Było podsumowaniem i podziękowaniem za dotychczasowe działania: Dziś w dobie komercjalizacji prawie wszystkiego co nas otacza jesteście Państwo Kimś na wzór romantycznych bohaterów poświęcających się dla dobra innych nie oczekując w zamian żadnej zapłaty! To piękna postawa godna największego szacunku. W imieniu Pani Burmistrz, Pucczanek i Pucczan w tym tych, którzy dzięki Państwu – nie boje się powiedzieć – cieszą się dobrym zdrowiem czy też uratowanym życiem składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i podziękowania za Wasz wkład w poprawę zdrowia Naszego społeczeństwa! Jesteśmy dumni z Państwa „dobrych czynów”.

Wyróżnienia Burmistrza Miasta Puck otrzymali:

 1. Rafał Warras
 2. Marta Lemke
 3. Piotr Rathnau
 4. Stanisław Makowski
 5. Leszek Kloka
 6. Małgorzata Białk
 7. Mariola Parchem
 8. Tadeusz Cyra
 9. Łukasz Cyra
 10. Artur Surmaj
 11. Waldemar Szczypior
 12. Krzysztof Piontke