W 2018r. Miasto  Puck przystąpiło do konkursu pn.  „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”  organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Do konkursu można było zgłaszać zadania dotyczące modernizacji źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą (drewno, słoma) lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła) w budynkach wielorodzinnych.

W ramach zadania  złożono 9 wniosków na wymianę kotłów. Zrealizowano 9 wniosków poprzez likwidacje16 pieców węglowych i zastąpienie ich 16 kotłami opalanymi gazem ziemnym.

W ramach edukacji mieszkańcy gminy zostali poinformowania poprzez stronę internetową, ulotki zamieszczone na terenie Urzędu o tym czym jest niska emisja oraz jakie są zagrożenia oraz korzyści i sposoby jej eliminacji.

W wyniku zrealizowanego zadania udało nam się zredukować emisję dwutlenku węgla o 87,912 ton/rok, pyły ogólne o 1,809 ton/rok, dwutlenek siarki o 0,869 ton/rok , tlenek azotu o 0,037 ton/rok, tlenek węgla o 4,058 ton/rok a emisja równoważna została zredukowana o 8,251 ton/rok.