Zgodnie z Zarządzeniem Nr 124/2018   z dnia 8 czerwca 2018r. Burmistrz Miasta Puck ogłasza nabór kandydatów do Rady Seniorów Miasta Puck  w terminie od dnia 11 czerwca 2018r. do dnia 30 czerwca 2018r.

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Seniorów powinno zostać dokonane na formularzu zgłoszeniowym:

Formularz 1

Formularz 2

Druk zgłoszeniowy można również pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Puck

Wypełnione formularze wraz z oświadczeniem kandydata na członka Rady Seniorów Miasta Puck, oraz dokumentem potwierdzającym delegowanie we właściwym trybie przez przedstawicieli organizacji, a w przypadku osób starszych z listą poparcia należy złożyć  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Puck w nieprzekraczającym terminie do dnia 30 czerwca 2018r.