W dniu 25 lutego na  początku XXXVIII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck nastąpiło uroczyste wręczenie oznak przysługujących „Zasłużonym dla Miasta Pucka”.

Tytuł nadano śp. Andrzejowi Dolnemu, jako wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania za wkład pracy w rozwój miasta Puck. Pamiątkowy dzwon i plakietę odebrała żona zmarłego Pani Mirosława Dolna wraz z synem Marcinem.

Pan Andrzej Dolny od urodzenia był mieszkańcem Pucka, rodzinnie społecznie i zawodowo związanym z tym miastem, był wieloletnim pracownikiem Puckich Zakładów Mechanicznych na stanowisku kreślarz i konstruktor oprzyrządowania.
Po przejściu na emeryturę udzielał się społecznie prowadząc kroniki: parafialną, chóru kościelnego, Miasta Puck oraz puckiego hospicjum pw. Św. Ojca Pio. Stworzył księgę pamiątkową z okazji 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem.
Swoje pasje realizował działając w organizacjach pozarządowych – Towarzystwie Upiększania Miasta Pucka oraz puckim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Był również autorem m. in. 2 albumów fotograficznych „Puck na starych fotografiach” oraz „Puck retrospekcje na dawnych fotografiach”, wielu zestawów pocztówek okolicznościowych. Jego zmysł artystyczny, talent i zapał można było dostrzec w grafice, malarstwie, rzeźbie, a także poezji, w 2017 r. został laureatem Nagrody Artystycznej Miasta Puck, w 2020 r. otrzymał medal z okazji 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem Pucku.