Istnieje możliwość zgłaszania kandydatur do NAGRODY ARTYSTYCZNEJ MIASTA PUCK 2021. Kandydatury do nagrody zgłasza się na formularzu, który wraz z regulaminem można pobrać poniżej oraz w Urzędzie Miasta Puck w pok. 2 (w Biurze Obsługi Klienta).

Prawo do zgłaszania kandydatur do Nagrody Artystycznej Miasta Puck oraz do honorowej Nagrody Artystycznej Miasta Puck za mecenat kultury mają: dotychczasowi laureaci Nagrody Artystycznej Miasta Puck, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, organy administracji publicznej, radni, szkoły, media, podmioty gospodarcze działające w dziedzinie kultury i osoby fizyczne.

Nagrody Artystyczne Miasta Puck są przyznawane w kategoriach:

– Nagroda za najwybitniejsze kreacje artystyczne w dowolnej dziedzinie kultury i sztuki. Laureaci otrzymują nagrodę pieniężną

– Nagroda za najbardziej znaczące zaangażowanie w pracę zawodową w dziedzinie kultury. Laureaci otrzymują nagrodę pieniężną

– Nagroda za upowszechnianie kultury i najbardziej znaczące zaangażowanie w dziedzinie kultury. Laureaci otrzymują nagrodę pieniężną

– Honorowa nagroda za sprawowanie mecenatu za największe i najbardziej znaczące zaangażowanie środków niepublicznych w dziedzinie kultury. Laureaci tej nagrody otrzymują statuetkę „Kaszubskiego Tulipana”.

Wypełnione i podpisane wnioski należy złożyć najpóźniej do 31.10.2021 r.  pocztą na adres: Urząd Miasta Puck przy ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, osobiście w Biurze Obsługi Klienta (pok. 2 ), bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@miastopuck.pl.

Po upływie w/w terminu złożone formularze nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:
Regulamin
Wniosek