Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie NAGRODY SPORTOWEJ MIASTA PUCK 2021.
Wnioski i regulamin dostępne są w Biurze Obsługi Klienta oraz do pobrania na stronie internetowej www.miastopuck.pl

Wnioski należy złożyć najpóźniej do 31.10.2021 r.  pocztą na adres: Urząd Miasta Puck przy ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, osobiście w Biurze Obsługi Klienta (pok. 2), bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@miastopuck.pl.

Po upływie terminu złożone wnioski nie będą rozpatrywane.

Do dnia 15 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta Puck zatwierdza nagrody, które wręczone będą na uroczystym spotkaniu, o którego terminie powiadomieni zostaną wszyscy zainteresowani.

Nagrody mogą być przyznawane:

zawodnikom – stałym mieszkańcom miasta – trenującym w klubach sportowych z siedzibą w mieście Pucku;
trenerom zawodników nagrodzonych, pracującym w klubach sportowych z siedzibą w mieście Puck;
zespołom wchodzącym w skład klubów sportowych z siedzibą w mieście Pucku – w formie nagród rzeczowych.

Kryterium przyznawania nagrody za osiągnięcia sportowe jest:

Całokształt osiągnięć sportowych od 1 listopada roku poprzedzającego do 31 października roku, w którym przyznawana jest nagroda.
Osiągnięcia sportowe, a w szczególności zajęcie miejsc punktowanych w:
Igrzyskach Olimpijskich,
Mistrzostwach Świata,
Mistrzostwach Europy,
Mistrzostwach Polski.

Do pobrania:
Regulamin
Wniosek