Od września po przerwie wakacyjnej Centrum Organizacji Pozarządowych w Pucku wznowiło comiesięczne spotkania organizacji pozarządowych. W dniu 7 września podczas zebrania zostały wręczone nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora” w 3 kategoriach:

– Zwyczajny – Niezwyczajny Senior – osoby w wieku 60 lat i więcej z terenu województwa pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji, instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej – nagrodę w tej kategorii otrzymał Jan Piotrowicz – mieszkaniec Pucka
– Pracodawca Przyjazny Seniorom – pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50. roku życia – nagrodę w tej kategorii otrzymał Lech Jędrzejczyk – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pucku
– Przyjaciel Seniora – organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu województwa pomorskiego, wyróżniający się w sposób szczególny w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową – nagrodę otrzymał Karol Dettlaff – pracownik Urzędu Gminy Kosakowo.
 

Gratulujemy laureatom, jednocześnie dziękujemy za aktywność i działania wspierające seniorów, w tym szczególnym czasie epidemii koronawirusa.