W dniu 1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, według stanu na dzień 31 marca 2021 r. godz. 24:00.

Celem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań jest zebranie informacji o liczbie ludności, rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej. Zbierane informacje dotyczą również charakterystyki gospodarstw domowych i rodzin, zasobów i warunków mieszkaniowych. Wszystkie pozyskane dane w czasie spisu podlegają bezwzględnej ochronie.

Zbierane informacje mają służyć analizom zmian, jakie zaszły na przestrzeni lat 2011-2021.

Kto jest objęty spisem?

  1. osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
  2. osoby fizyczne, które nie mają miejsca zamieszkania;
  3. mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania, a także zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Po raz pierwszy obowiązkowym sposobem na przekazanie danych w spisie jest samospis internetowy, który przeprowadzany jest za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie GUS. Jeżeli nie można tego zrobić we własnym zakresie, w Urzędzie Miasta Puck w pok. nr 2, wyznaczone jest stanowisko z komputerem, gdzie można dokonać samospisu. Narodowy Spis Powszechny będzie realizowany także dodatkowymi metodami, tj. możliwość spisania się przez telefon dzwoniąc na infolinie spisową 22 279 99 99, a także dzięki rachmistrzom w drodze wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.