Burmistrz Miasta Puck zaprasza do udziału w przetargach na dzierżawę atrakcyjnych nieruchomości położonych w Pucku.
Lokal użytkowy o powierzchni 151,69m2, położony w centrum miasta przy ul. Nowy Świat 4.
Szczegółowe informacje można uzyskać: na stronie internetowej bip.miasto.puck.pl – zakładka Gospodarka Nieruchomościami – Dzierżawa/Najem, oraz w siedzibie Urzędu Miasta Puck ul.1-go Maja 13 w Pucku pok. 102, pod numerem telefonu: 58 673 05 23 bądź drogą elektroniczną: dzierzawy@miasto.puck.pl

01. ogloszenie_o_pierwszym_przetargu_publicznym_na_dzierzawe_lokalu_ul._nowy_swiat_4

 

01. - Lokal przy Nowy +Üwiat 4