Burmistrz Miasta Puck zaprasza do udziału w przetargach na dzierżawę atrakcyjnych nieruchomości położonych w Pucku.
Nieruchomość zabudowana położona w atrakcyjnej lokalizacji przy Alei Lipowej. W skład nieruchomość wchodzą: grunt o powierzchni 3350m2 i budynek o powierzchni zabudowy 840,10 m2.
Szczegółowe informacje można uzyskać: na stronie internetowej bip.miasto.puck.pl – zakładka Gospodarka Nieruchomościami – Dzierżawa/Najem, oraz w siedzibie Urzędu Miasta Puck ul.1-go Maja 13 w Pucku pok. 102, pod numerem telefonu: 58 673 05 23 bądź drogą elektroniczną: dzierzawy@miasto.puck.pl

02. ogloszenie_o_pierwszym_przetargu_publicznym_na_dzierzawe_nieruchomosci_przy_alei_lipowej