Zakończyły się prace związane z modernizacją nawierzchni chodnika ul. Gdańskiej (odc. od ul. Wałowej do ul. Pokoju – strona prawa).

Stara nawierzchnia z płytek betonowych, trylinki i kostki została zastąpiona efektowną nawierzchnią granitową, nawiązującą do zabytkowego charakteru tej części Pucka. Modernizacja objęła 234m2 chodnika.

Prace wykonała firma NORDVIK – Krzysztof Wróbel i Synowie: sp. j. Wartość robót: 115 019,83zł brutto.