Zakończyły się prace modernizacyjne nawierzchni ul. Przebendowskiego na odcinku od ul. Kaprów do ul. Józefa Wybickiego. Modernizacja nawierzchni dotąd gruntowej ulicy polegała na wyrównaniu istniejącej konstrukcji jezdni, a następnie na ułożeniu płyt betonowych typu JOMB. Prace obejmowały również będą regulację wysokościową poboczy i zjazdów. Rozwiązanie sytuacyjne zakładało wyremontowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni na szerokości 5m. Przebieg modernizacji ściśle nawiązuje się do dotychczasowego przebiegu drogi. Długość zmodernizowanego odcinka ok. 115mb. Roboty zrealizowała firma NORDVIK – Krzysztof Wróbel i Synowie sp. j.