Ruszają prace modernizacyjne nawierzchni ul. Przebendowskiego na odcinku od ul. Kaprów do ul. Józefa Wybickiego. Modernizacja nawierzchni dotąd gruntowej ulicy polegać będzie na wyrównaniu istniejącej konstrukcji jezdni, a następnie na ułożeniu płyt betonowych typu JOMB. Prace obejmować również będą regulację wysokościową poboczy i zjazdów. Rozwiązanie sytuacyjne zakłada wyremontowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni na szerokości 5m. Przebieg zaprojektowanej modernizacji ściśle nawiązuje się do aktualnego przebiegu drogi. Wykonawcą robót jest firma NORDVIK – Krzysztof Wróbel i Synowie sp. j.